fbpx

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนที่ดีให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) ทั้งระบบ ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม Food Ecosystem ที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “หลายชีวิตจะดีขึ้นได้ ด้วย HIVE เพียงแพลตฟอร์มเดียว”

About 1
About 2

พันธกิจของเรา

จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และความผิดพลาด เราจึงได้นำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาชุมชนของเราให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเราต้องการให้องค์กรของเราเป็นมากกว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทั่วไป ด้วยการให้ความสำคัญกับหลัก 3P ประกอบด้วย Profit, People และ Planet เนื่องจากเรามองเห็นว่าสังคมควรได้ประโยชน์และเติบโตไปพร้อมกับเรา เราจึงมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารตลอดซัพพลายเชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ ร้านอาหาร ไปจนถึงผู้บริโภค ซึ่งเรามีพันธมิตรจากหลายฝ่ายที่พร้อมใจกันร่วมผนึกกำลังเพื่อสร้างชุมชนที่แข็งแกร่ง

ทำไมต้องเลือกเรา

เราพัฒนาระบบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน ตั้งแต่ระบบร้านอาหารอัจฉริยะ (HIVE RI) ที่รวมระบบบริหารจัดการหน้าร้าน ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ระบบจัดการบุคลากรและบัญชีเงินเดือนไว้ในแพลตฟอร์มเดียว รวมทั้งระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (HIVE CRM) ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงร้านอาหารได้ง่ายขึ้น ตลอดจนถึงระบบตลาดออนไลน์ (HIVE Marketplace) ที่รวบรวมซัพพลายเออร์ทุกประเภท เพื่อช่วยให้เหล่าผู้ผลิตและเกษตรกรสามารถเข้าถึงร้านอาหารได้โดยตรงด้วยธุรกิจแบบ Farm to table โดยเราเปิดให้บริการทุกฟังก์ชันฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

About 3
Scroll to Top