จุดเริ่มต้นจากคนที่ชื่นชอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม “คุณตุลย์และคุณไก่”
สองนักธุรกิจที่ผ่านประสบการณ์ด้านการทําร้านอาหารและอยู่ในแวดวงของธุรกิจค้าปลีกมาอย่างยาวนาน
ทําให้มองเห็นปัญหาของการทําธุรกิจร้านอาหาร ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากทําธุรกิจแบบ farm to table
จึงได้เกิดไอเดียในการสร้างแอปพลิเคชันที่เป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการหลาย ๆ คน รวมไปถึงเกษตรกร ได้ใช้งานอย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น
และมีนักลงทุนมืออาชีพอย่าง “คุณตั้ง” เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักร ที่มีความสนใจในเรื่อง supply chain
หรือธุรกิจอาหาร และอยากต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและเกษตรกรให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง
ทําให้คุณตั้งได้มาร่วมมือกับ คุณตุลย์และคุณไก่ สร้างแอปพลิเคชันที่รวบรวมฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างครบวงจร
มาไว้ในแอปพลิเคชัน “Hive” ที่เปรียบเสมือนแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเกษตรกร
เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างแท้จริง

Scroll to Top