เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นจากคนที่ชื่นชอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม “คุณตุลย์และคุณไก่” สองนักธุรกิจที่ผ่านประสบการณ์ด้านการทําร้านอาหารและอยู่ในแวดวงของธุรกิจค้าปลีกมาอย่างยาวนาน ทําให้มองเห็นปัญหาของการทําธุรกิจร้านอาหาร ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากทําธุรกิจแบบ Farm to Table จึงได้เกิดไอเดียในการสร้างแอปพลิเคชันที่เป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการหลายๆ คน รวมไปถึงเกษตรกร ได้ใช้งานอย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น และมีนักลงทุนมืออาชีพอย่าง “คุณตั๋ง” เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักร ที่มีความสนใจในเรื่องซัพพลายเชนหรือธุรกิจอาหาร และอยากต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและเกษตรกรให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ทําให้คุณตั๋งได้มาร่วมมือกับ คุณตุลย์และคุณไก่ สร้างแอปพลิเคชันที่รวบรวมฟังก์ชันการใช้งานอย่างครบวงจร มาไว้ในแอปพลิเคชัน “HIVE” ที่เปรียบเสมือนแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับผู้ประกอบการร้าน อาหารและเกษตรกร เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างแท้จริง

Scroll to Top