fbpx

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
(HIVE CRM)

HIVE CRM 1

ระบบรีวิวและ
แสดงความคิดเห็น

HIVE CRM 2

Loyalty Program

HIVE CRM 3

ระบบจัดการการจองโต๊ะ
และจัดการโต๊ะอาหาร​

HIVE CRM 4

ระบบจัดการการจองคิว​

HIVE CRM 5

ระบบบริหารออเดอร์
และการจัดส่งสินค้า

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
(HIVE CRM)

HIVE CRM 1

ระบบรีวิวและ
แสดงความคิดเห็น

HIVE CRM 2

Loyalty Program

HIVE CRM 3

ระบบจัดการการจองโต๊ะ
และจัดการโต๊ะอาหาร​

HIVE CRM 4

ระบบจัดการการจองคิว​

HIVE CRM 5

ระบบบริหารออเดอร์
และการจัดส่งสินค้า

ระบบรีวิวและแสดงความคิดเห็น

เรามีแพลตฟอร์มที่สนับสนุนระบบ CRM ทำให้คุณสามารถรับรู้ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อร้านคุณได้อย่างครบถ้วน

  • ช่วยให้คุณสามารถหาแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงบริการได้อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยให้คุณสามารถรับรู้ปัญหาและข้อผิดพลาดที่บางครั้งอาจมองข้ามไป
  • ระบบจะแสดงความคิดเห็นของลูกค้าตามหมวดหมู่ เช่น รสชาติ บรรยากาศ บริการ ความคุ้มค่า และรูปลักษณ์ เพื่อช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงบริการได้ตรงจุด
  • เมื่อมีปัญหาหรือลูกค้าไม่พอใจกับบริการ คุณสามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรง เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ทันที
  • คุณสามารถดูแลลูกค้าประจำร้านอาหาร และยังเพิ่มโอกาสจากลูกค้าขาจรกลายเป็นลูกค้าประจำได้ง่ายยิ่งขึ้น จากระบบประมวลผลความพึงพอใจ
HIVE CRM 11
HIVE CRM 12
HIVE CRM 13

Loyalty Program

ระบบ Loyalty Program ของ HIVE จะช่วยให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการร้านอาหารของคุณอย่างต่อเนื่อง ด้วยโปรแกรมสะสมแต้มเพื่อรับสิทธิพิเศษ โดยคุณสามารถเลือกออกแบบโปรโมชั่นได้ตามความต้องการ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นเหมือนคนพิเศษ และกลายมาเป็นลูกค้าประจำของคุณในที่สุด

HIVE CRM 14

ระบบจัดการการจองโต๊ะและจัดการโต๊ะอาหาร

คุณสามารถบริหารจัดการการจองโต๊ะและจัดการโต๊ะอาหารได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า สิ่งนี้จะทำให้ลูกค้าของคุณประทับใจในการบริการมากยิ่งขึ้น

HIVE CRM 15
HIVE CRM 16
HIVE CRM 17

ระบบจัดการการจองคิว

คุณสามารถบริการจัดการคิวของลูกค้าได้ง่ายขึ้น เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งบริการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ทันที

HIVE CRM 18

ระบบบริหารออเดอร์และการจัดส่งสินค้า

คุณสามารถบริหารจัดการคำสั่งซื้ออาหารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ด้วยระบบจัดการออเดอร์ที่สมบูรณ์และแม่นยำ ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

  • ด้วยบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านี้ จะช่วยให้คุณมียอดขายอาหารได้เพิ่มขึ้น
  • ทั้งเมนู รายละเอียด และราคา เราใช้ข้อมูลจริงจากร้านอาหารของคุณ ทำให้ช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
HIVE CRM 19
Scroll to Top